Żarska Gimnazjada Młodzieży

W miesią­cach październik-grudzień 2014r. Odbyła się Żars­ka Gim­naz­ja­da Młodzieży w piłce koszykowej chłopców. W roz­gry­wkach brało udzi­ał  pięć żars­kich Gim­nazjów:
GIMNAZJUM NR1, GIMNAZJUM NR2,GIMNAZJUM NR3,GIMNAZJUM KATOLICKIE oraz GIMNAZJUM SPOŁECZNE.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH MECZY:

1 mecz.                      Gim1-Gim2                    21–18
2 mecz.                    Gim3-Gim Kat                    88–32
3 mecz.                    Gim­SP-Gim1                    48–8
4 mecz.                    Gim2-Gim3                    6–86
5 mecz.                    Gim Kat-Gim Sp                    21–54
6 mecz.                    Gim1-Gim3                    8–71
7 mecz.                    Gim2-Gim Kat                    12–64
8 mecz.                    Gim3-Gim SP                    58–17
9 mecz.                 Gim1-Gim Kat                    7–64
10 mecz.                Gim2-Gim SP                     2–57

TABELA KOŃCOWA:

1 Miejsce    GIMNAZJUM NR 3          4 mecze        8pkt        285–63
2 Miejsce    GIMNAZJUM SPOŁECZNE     4 mecze        7pkt        177–89
3 Miejsce    GIMNAZJUM KATOLICKIE    4 mecze        6pkt        181–161
4 Miejsce    GIMNAZJUM NR 1        4 mecze         5pkt        44–201
5 Miejsce    GIMNAZJUM NR 2        4 mecze        4pkt        48–225

Do zawodów powia­towych awan­sowały dwie drużyny:
Gim­nazjum nr3 oraz Gim­nazjum Społeczne.

20141216_125413