Wielkanocny koszyczek

Uczniowie naszej szkoły stara­ją się poma­gać innym i dzielić tym, co mają. Również w tym roku członkowie PCK oraz Szkol­nego Klubu Wolon­tariatu zor­ga­ni­zowali akcję pod tytułem „Wielka­noc­ny koszy­czek”. Uczniowie zbier­ali różnorodne słody­cze dla dzieci z Domu Samot­nej Mat­ki. Duża pacz­ka smakołyków na pewno sprawi ogrom­ną radość malu­chom, a nam pozostanie równie wiel­ka satys­fakc­ja.