Dzień Pluszowego Misia

26 listopada w naszej szkole swoje święto obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etlica i bib­lioteka szkolna zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swoje ukochane pluszaki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misiach.

W bib­liotece szkol­nej poszuki­wali mis­iów w prz­eróżnych książkach. Zain­tere­sowanie uczniów świad­czy o tym, że mimo wielu nowoczes­nych zabawek, moda na misia nie przemija.

Zdję­cia